Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Årsregnskapet del 2

Her finnes ekstra oppgaveløsninger og diverse hjelpeskjemaer for faglærer som bruker boka i undervisningen.

Tilgang krever passord som fås ved henvendelse til Fagbokforlaget.

Kontakt: digitalt@fagbokforlaget.no.

Boka er beregnet for valgfag / videregående kurs i finansregnskap (årsregnskap) på høgskolenivå fra fem til femten studiepoeng. Boka dekker alle sentrale emner i finansregnskap med årsavslutning inklusive alternative regnskapsmodeller.

Last ned filer